ثبت شرکت با بورس برند

ثبت شرکت

 

تمامی شرکتها و مؤسسات تجاری وغیر تجاری برای شروع باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند تا دارای شخصیت حقوقی شوند  پس در نتیجه ثبت شرکت الزامی است و دولت باید حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت داشته باشد تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
شایان ذکر است چنانچه در هر یک از مراحل ثبت شرکت با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ما بهره جویید.

کارشناسان ما در بورس برند به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند: اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند و دیگر آنکه تنها با ارایه ی مدارک مورد نیاز، کلیه ی امور ثبتی شما را بر عهده گیرند . مدارک تهیه شده را می توانید حضوراَ به وکیل ثبت شرکت ایران ثبت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال کنید.

برای ثبت شرکت چه باید کرد ؟

اکثر شرکت ها در ایران شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد . برای ثبت هر یک از آن ها بایدبه نکات زیر توجه کنید:

شرکت با مسئولیت محدود :

در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر میباشد ، حداقل سرمایه 100.000 تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، «به میزان سهم الشرکه هر شریک» یعنی به میزان سرمایه وارده فرد به شرکت است.

شرکت سهامی خاص :

در شرکت سهامی خاص ، حداقل شرکا 3 نفر ، حداقل سرمایه 100.000 تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر است. میزان مسئولیت هر یک از انواع شرکت های تجاری ، «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.

  • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آن جا باز شده است در هنگام ثبت الزامی میباشد .

بدانید : در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری میباشد .

پنج نام را برای شرکت انتخاب کنید :

نام های انتخابی می بایست واژه ایرانی باشد ، نباشید قبلا ثبت شده باشد و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
انتخاب نام شرکت یکی از اصلی ترین اقداماتی است که در مسیر ثبت شرکت انجام می شود ، نام شرکت باید معرف آینده نگری و مدل کسب و کار شما باشد. برای این منظور می توانید از کارشناسان با تجربه ثبت شرکت ایران ثبت کمک بگیرید تا نهال نوپای شما به خوبی به ثمر نشیند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت :
1)  دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
2) کپی مدارک شناسایی افراد.
3) گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
4) یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.

5) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء شرکت

 

اگرمدارک تقدیمی کامل بود ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت میکند و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد . سپس امضایی دال بر " ثبت با سند برابر است " از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند " سند ثبت شرکت " است.
با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت ، وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت ، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت ، منتشر می شود.

 

برای ارتباط با کارشناسان بورس برند حتما با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02188807957

شماره همراه : 09120986410 / 09101777713 /09101777714