بورس برند

برندهای آماده

به سادگی برند خود را از میان برندهای آماده انتخاب کنید

...
هرچیز که درباره ثبت شرکت باید بدانید

افراد بر اساس نیاز تجاری خود ، اقدام به ثبت شرکت می نمایند پس ثبت شرکت می تواند به دلیل انگیزه های مختلف و متنوعی باشد مثلاً بعضی وقت ها ثبت شرکت به این دلیل است که چند نفر می خواهند با هم شریک باشند و فعالیت اقتصادی مشترکی را آغاز کنند ، این اشخاص برای اینکه شکل کارشان قانونی باشد و هرکدام مسئولیت مشخصی داشته باشند و از منافعشان نیز حفاظت کنند تصمیم به ثبت شرکت می گیرند. یا گاهی وقت ها به دلایل قانونی مجبور هستیم که شرکت داشته باشیم . به طور مثال زمینه فعالیت اقتصادی ما به نحوه ایی است که باید در مناقصه های پیمانکاری دولتی شرکت کنیم ، مشخص است امکان شرکت در مناقصه های پیمانکاری دولتی به صورت شخصی ممکن نیست و حتماً باید در قالب شرکت این امر صورت پذیرد. یا مثلاً تصمیم میگیریم که یک صرافی داشته باشیم ، قطعاً بر اساس قوانین بانک مرکزی باید یک شرکت تضامنی ثبت کنیم ، زیرا امکان تاسیس صرافی به صورت شخصی وجود ندارد و حتماً باید در قالب یک شرکت تضامنی انجام بپذیرد .. پس افراد به واسطه انگیزه و دلایل مختلفی که دارند اقدام به ثبت شرکت می نمایند.  اما موردی که در ثبت شرکت لازم است بدانیم این هستش که چه مدل شرکتی برای ما مناسب است؟ در واقع تا شناخت کافی از انواع شرکت ها و تفاوتهای آنها نداشته باشیم نمیتوانیم در انتخاب خود تصمیم درستی بگیریم. انواع شرکت ها : انواع شرکت هایی که عموما، افراد در ایران ثبت می کنند عبارتند از: شرکت با مسئولیت محدود شرکت سهامی خاص شرکت سهامی عام شرکت تضامنی شرکت تعاونی البته شرکتهای دیگری در قانون تجارت پیش بینی شده مانند شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی ولی چون معمولاً این شرکتها توسط افراد به ثبت نمی رسند از بیان آنها خودداری می کنیم . شرکتها عمدتاً در چه چیزی با هم تفاوت دارند؟ انواع شرکت ها بیشتر به دلیل تعداد شرکاء ، میزان سرمایه شرکت ، مسئولیت اعضا و نحوه تصمیم گیری با هم تفاوت دارند . همین تفاوتها باعث شده که انواع مختلفی برای شرکتها داشته باشیم و بتوانیم تصمیم بگیریم که شرکتمان را باید تحت چه عنوانی ثبت کنیم . تفاوت انواع شرکت ها از جهت تعداد شرکاء : برای تشکیل هر نوع شرکت باید تعداد اعضاء ازحد نصابی که قانون برای آن شرکت تعیین کرده کمتر نباشد . تعداد اعضای شرکت با مسئولیت محدود : در شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل ۲ نفر شریک وجود داشته باشد. به عبارتی تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود می تواند هر چند نفر که می خواهید باشد اما این تعداد نمی تواند از ۲ نفر کمتر باشد. تعداد اعضای شرکت سهامی خاص : در شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳ نفر سهامدار وجود داشته باشد. و علاوه بر سهامداران ، حتماً شرکت باید دارای ۲ نفر بازرس باشد . ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل ) تعداد اعضای شرکت سهامی عام : در شرکت سهامی عام باید حداقل ۵ نفر سهامدار وجود داشته باشد. و علاوه بر سهامداران ، حتماً شرکت باید دارای ۲ نفر بازرس باشد. ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل ) تعداد اعضای شرکت تضامنی : برای تشکیل و ثبت شرکت تضامنی باید حداقل ۲ نفر شریک وجود داشته باشد. تعداد اعضای شرکت تعاونی : در خصوص شرکتهای تعاونی ، با توجه به موضوع فعالیت شرکت ، حداقل تعداد اعضاء متفاوت خواهد بود. به این صورت که برای تشکیل شرکت تعاونی مصرف ، تعداد اعضا و شرکاء نباید از ۲۵۰ نفر کمتر باشد، در شرکت تعاونی عام تعداد اعضا نباید از ۵۰۰ نفر کمتر باشد و در خصوص سایر شرکتهای تعاونی نباید تعداد اعضاء از ۷ نفر کمتر باشد. بنا براین ما هیچگونه شرکت تعاونی در ایران نداریم که تعداد اعضای آن از ۷ نفر کمتر باشد. نکته ای که در اینجا باید ذکر گردد این است که تمامی شرکتهای فوق، هیچگونه محدودیتی در حداکثر تعداد اعضاء و شرکاء ندارند و در هریک از این شرکتها میتواند هزاران شریک ، سهامدار یا عضو داشته باشد . تنها استثنایی که برای این مسئله وجود دارد در شرکت تعاونی مسکن است ، شرکتهای تعاونی مسکنی که برای اعضای خود اقدام به احداث واحد مسکونی می کنند به هیچ عنوان نباید بیشتر از ۵۰۰ عضو داشته باشند .. تفاوت در میزان سرمایه : حداقل سرمایه اولیه و نحوه پرداخت آن ، برای تشکیل شرکتهای مختلف با یکدیگر متفاوت است . میزان سرمایه در شرکت بامسئولیت محدود : در قانون تجارت هیچگونه حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته نشده است. پس شما می توانید سرمایه شرکت را به هر میزانی که در ذهن دارید اعلام نمایید . همچنین این سرمایه می تواند تماماً نقدی باشد یا تماماً غیر نقدی ، یا ترکیبی از نقد و غیر نقد به این صورت که بخشی از سرمایه  نقدی بوده و بخشی غیرنقدی باشد . زمانی که می خواهید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را تنظیم کنید باید مشخص شود که سرمایه اولیه شرکت چقدر است و چه میزان از این سرمایه نقدی و چه میزان غیر نقدی است . واگر هر میزان از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد باید ارزش آن را اعلام نمایید ، به عنوان مثال اگر سرمایه اولیه شرکت شما عبارت باشد از ۴ میلیون تومان وجه نقد و یک دست مبلمان اداری ، ابتدا باید آن بخش از سرمایه غیر نقدی شرکت خود را ارزش گذاری کنید. مثلاً اعلام کنید که مبلمان اداری ۶ میلیون تومان ارزش دارد  و سپس در اساسنامه اعلام کنید که سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان می باشد که ۴ میلیون آن نقدی است و ۶ میلیون تومان آن سرمایه غیر نقدی می باشد . مورد دیگری که درباره سرمایه شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد این است که به میزان سرمایه ای که هر یک از اعضاء می آورند ، آورده یا سهم الشرکه می گویند . لذا در اساسنامه شرکت باید میزان سهم الشرکه هر شریک نیز مشخص شود . به عنوان مثال چنانچه سرمایه شرکت ۱۰ میلیون تومان باشد و در این شرکت ۲ شریک وجود داشته باشد ، و مثلاً ۳ میلیون تومان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد و ۷ میلیون تومان دیگر متعلق به شریک دوم باشد ، شریک اول مالک ۳۰ درصد از سهم الشرکه و مالک ۳۰ درصد از شرکت خواهد بود و دیگری مالک ۷۰ درصد  از سهم الشرکه و مالک ۷۰ درصد از شرکت می باشد. میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص (خصوصی) : در قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت سهامی خاص گفته شده است که سرمایه اولیه این شرکت باید حداقل ۱ میلیون ریال (صد هزار تومان) باشد . پس شما می توانید سرمایه شرکت سهامی خاص خود را از یک میلیون ریال تا هر میزانی که در نظر دارید اعلام نمایید . ضمناً درنظر داشته باشید که سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص نمی تواند تماماً غیر نقدی باشد و باید حداقل ۳۵ درصد از سرمایه شرکت نقدی باشد. نکته ویژه در ثبت شرکت سهامی خاص این است که به هرمیزان سرمایه اولیه را اعلام نمودید باید ۳۵ درصد از آن را به حساب بانکی شرکت درحال تاسیس خود واریز کنید . به طور مثال اگر سرمایه اولیه شرکت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کردید ، باید مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این سرمایه را نقدی به حساب بانکی شرکت واریز نمایید . نکته دیگری که در خصوص سرمایه شرکت سهامی خاص وجود دارد این است که سرمایه ای که هر یک از اعضا می آورند ،  به سهام تبدیل خواهد شد . مثل اگر سرمایه شرکت را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیرید ، ابتدا باید مشخص کنید که می خواهید این ۱۰ میلیون تومان را به چند سهم تقسیم کنید و قیمت هر سهم چقدر باشد ؟ فرض کنیم که تصمیم گرفتید قیمت هر سهم ۱۰۰۰ تومان باشد ، پس سرمایه اولیه شرکت شما تبدیل می شود به ۱۰ هزار سهم ۱۰۰۰ تومانی که در مجموع ۱۰ میلیون تومان خواهد بود .  در این فرض اگر یکی از شرکا مبلغ ۳ میلیون تومان را به عنوان سرمایه اولیه با خود به شرکت آورده باشد ، به ایشان ۳ هزار سهم ۱۰۰۰ تومانی تعلق حواهد گرفت.. میزان سرمایه در شرکت سهامی عام (عمومی) :   بنا به گفته قانون تجارت سرمایه اولیه شرکت سهامی عام باید حداقل ۵ میلیون ریال (پانصد هزار تومان) باشد. بنابراین شما می توانید سرمایه شرکت سهامی عام را از پنج میلیون ریال تا هر میزانی که در نظر خود دارید اعلام نمایید . درضمن سرمایه اولیه شرکت سهامی عام مثل شرکت سهامی خاص نمی تواند تماماً غیر نقدی باشد و حتماً باید ۳۵ درصد از سرمایه شرکت نقدی باشد . نکته ویژه در ثبت شرکت سهامی عام این است که موسسین این شرکت به هرمیزان سرمایه اولیه را اعلام نمایند باید ۲۰ درصد از سهام شرکت را خود خریداری نمایند و ۳۵ درصد از مبلغ سهام خریداری شده را نقداً به حساب بانکی شرکت در حال تاسیس واریز کنند . همچنین ۸۰ درصد از سهام را می توان در قالب پذیره نویسی برای خرید عموم مردم عرضه نمود . دقیقا مانند شرکت سهامی خاص ، در شرکت سهامی عام نیز سرمایه شرکت به سهام تبدیل خواهد شد. اما آنچه مهم است این است که اگر چه تعیین قیمت هر سهم در شرکت سهامی عام به عهده موسسین این شرکت می باشد ، اما طبق قانون قیمت هر سهم نمی تواند از ۱۰ هزار ریال ( یک هزار تومان ) بیشتر باشد. بنابراین قیمت سهام در شرکت سهامی عام از ۱ ریال تا ۱۰هزار ریال(یک هزار تومن) می تواند درنظر گرفته شود. میزان سرمایه در شرکت تضامنی : در قانون تجارت همانند شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است. پس شما می توانید سرمایه شرکت را به هر میزانی که در نظر دارید اعلام نمایید . این سرمایه می تواند تماما نقدی باشد یا تماما غیر نقدی ، یا ترکیبی از نقد و غیر نقد به این صورت که بخشی از سرمایه  نقدی بوده و بخشی غیرنقدی باشد . در هر صورت در زمانی که می خواهید اساسنامه شرکت تضامنی را تنظیم کنید باید مشخص نمایید که سرمایه اولیه شرکت چقدر است  و چه میزان از این سرمایه نقدی و چه میزان غیر نقدی است. در شرکت تضامنی نیز همانند شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای که هر یک از شرکاء می آورند،  آورده یا سهم الشرکه می گویند. لذا در اساسنامه شرکت باید میزان سهم الشرکه هر شریک نیز مشخص باشد . مثلا اگر سرمایه شرکت تضامنی ۲۰۰ میلیون تومان باشد و در این شرکت ۲ شریک وجود داشته باشد ، و مثلاً ۱۲۰ میلیون تومان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد و ۸۰ میلیون تومان دیگر متعلق به شریک دوم باشد ، شریک اول مالک ۶۰ درصد از سهم الشرکه و مالک ۶۰ درصد از شرکت خواهد بود و دیگری مالک ۴۰ درصد  از سهم الشرکه و مالک ۴۰ درصد از شرکت می باشد .   میزان سرمایه در شرکت های تعاونی : بر خلاف سایر شرکتها که تمام سرمایه شرکت می بایست توسط شرکاء تامین گردد ، در شرکت تعاونی ، این امکان وجود دارد که بخشی از سرمایه شرکت ، توسط نهادهای دولتی مانند وزارتخانه ها ، یا نهادهای عمومی مانند بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای شهر ، بنیاد مستضعفان ، کمیته امداد و … تامین گردد البته ذکر این نکته مهم است که چنانچه شرکت تعاونی بخواهد بخشی از سرمایه اولیه خود را توسط نهادهای عمومی یا دولتی تامین نماید ، این تامین سرمایه نمی تواند بیشتر از ۴۹ درصد سرمایه اولیه شرکت باشد ، و حتما اعضای تعاونی میبایست حداقل ۵۱ درصد از سرمایه شرکت تعاونی را خودشان تهیه و تامین کنند. به عبارت دیگر می بایست حداقل ۵۱ درصد از سرمایه اولیه شرکت تعاونی توسط اعضای تعاونی تهیه گردد و حداکثر برای ۴۹ درصد از سرمایه می توان از مساعدت نهادهای عمومی یا دولتی برخوردار شد . تامین سرمایه شرکت تعاونی توسط نهادهای عمومی یا دولتی می تواند وام های بدون بهره باشد یا در قالب سایر قراردادها مثل اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی ، اجاره ، مشارکت ، صلح و … باشد اما با بازپرداخت وام توسط تعاونی یا با پرداخت وجه قراردادهای ذکر شده ، به تدریج ۱۰۰ درصد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق خواهد گرفت . نکته حائز اهمیت دیگر این است که گرچه می توان در تامین سرمایه شرکت تعاونی از مساعدت نهادهای دولتی و عمومی استفاده کرد ، اما این نهادها هرگز اجازه ندارند که به عضویت تعاونی درآمده یا مالک سهام شرکت تعاونی شوند ، بنابراین مشخص است که در شرکت تعاونی ذکر شده حق دادن رای و تصمیم گیری نیز نخواهند داشت. همچنین نهاد عمومی یا دولتی که بخشی از سرمایه شرکت تعاونی را تامین کرده فقط می تواند نماینده ای جهت نظارت و بازرسی در شرکت تعاونی داشته باشد که بدون داشتن حق تصمیم گیری یا دادن رای ، فقط به عنوان ناظر و بازرس در جلسات مجمع عمومی یا هیات مدیره شرکت کند . شرکت تعاونی در یک تقسیم بندی به شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تقسیم می گردد . شرکت تعاونی عام شرکتی میباشد که عضویت در آن برای تمامی افراد آزاد است و موسسین باید برای تامین بخشی از سرمایه ، سهام این شرکت را به عموم مردم عرضه کنند . در شرکت تعاونی عام کمترین سرمایه لازم جهت تشکیل ، یکصد میلیون ریال ( ده میلیون تومان ) می باشد . که  برای تشکیل تعاونی می بایست یک سوم سرمایه توسط اعضاء در حساب بانکی شرکت واریز شود . . شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت در آن برای تمامی افراد آزاد نمی باشد و فقط افراد بخصوصی می توانند در آن عضو شوند ، مثلاً کارکنان ایران خودرو، یا کارمندان یا بازنشستگان آموزش و پرورش ، یا زنان یا پزشکان و افراد دارای یک شغل خاص و سایر گروههای دیگر . اگر چه در این نوع تعاونی عضویت برای عموم آزاد نیست ، اما برای کلیه افراد آن قشر خاص که تعاونی برای آنها تشکیل شده ، چنانچه واجد صلاحیت باشند ، عضویت آزاد بوده و محدودیتی وجود ندارد. در شرکت تعاونی خاص حداقل سرمایه لازم جهت تشکیل ، ده میلیون ریال ( یک میلیون تومان ) می باشد . که  برای تشکیل تعاونی           می بایست یک سوم سرمایه توسط شرکاء در حساب بانکی شرکت واریز گردد. بر خلاف سایر شرکتها که افراد می توانند به هر میزانی که تمایل دارند سهام یا سهم الشرکه داشته باشند ، در شرکتهای تعاونی سهام همه افراد با یکدیگر برابر است ؛ فقط در صورت تصویب مجمع عمومی عادی،عده ای می توانند سهامی بیشتراز سایرین داشته باشند، که البته تحت هیچ شرایطی هیچ شخصی نمی تواند بیش از ۱۵ درصد سهام شرکت تعاونی را داشته باشد ، حتی اگر مجمع عمومی عادی تصویب کرده باشد. در شرکتهای تعاونی نیز سرمایه اولیه شرکت می تواند به صورت نقدی باشد یا به صورت غیر نقدی ، که در خصوص سرمایه غیر نقدی باید ارزش و قیمت بخش غیر نقدی مشخص گردد و در اساسنامه شرکت ذکر گردد . برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان بورس برند تماس بگیرید : دفتر مرکزی : 88807957-021 شماره های همراه : 09101777713   /    09101777714  

ادامه مطلب
...
5 ایده کسب و کار پولساز اینترنتی (قسمت دوم)

امروز این جمله رو شنیدم : کار کجا بود دلت خوشه‌ها‌، احتمالاً شما هم مثل من چند بار این جمله را گفته‌اید یا وقتی دنبال کار بودید شنیده ایید. بله ما هم می‌دانیم که متاسفانه اوضاع اقتصادی کشورمان خوب نیست اما قرار نیست این مسائل را بهانه‌ کنیم برای تلاش نکردن و موفق نشدن . به قول سعدی بزرگ : به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل      و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم  حتماً الان شما هم مثل میلیون ها نفر دیگر دنبال راهی برای کسب درآمد هستید، اما چه ایده ای ، شغلی یا کسب و کاری درآمدزا است؟ جواب این سوال خیلی مهم است چون قرار است تمام وقت و سرمایه خودمان را برای ایده‌ای بگذاریم تا به سود خوبی برسیم و در نهایت به موفقیت برسید. این که کدام ایده پولساز برای شما خوب است یا درآمد بیشتری برای شما خواهد داشت بستگی به خودتان و صدها فاکتور دیگر دارد. ما نمی‌توانیم بگوییم کدام ایده یا شغل برای شما بهتر است یا تضمین دهیم که حتماً موفق خواهید شد. ما در این فهرست فقط ایده‌ها و فرصت‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم تا خودتان با توجه به موقعیتی که دارید انتخاب کنید. امیدواریم این ایده‌ها برای شما مفید باشد. 1.معلم خصوصی آنلاین غیر حضوری شدن مدرسه ها در دوران کرونا به همه اثبات کرد که بدون کلاس و نیمکت و تخته‌ سیاه هم می‌شود آموزش داد و کلی چیزهای جدید یاد گرفت. در دنیایی که داشتن یک موبایل برای شرکت در کلاس کافی است، پس هرکسی می‌تواند یک معلم خصوصی شود. هرکسی که مهارت یا تخصصی داشته باشد می‌تواند هرچیزی که بلد هست را آموزش دهد. کمی هم مهارت آموزش را یاد بگیرید و یاد بگیرید چطور دانسته‌های خودتان را به زبان ساده بیان کنید. اگر زبان انگلیسی یا هر زبان رایج دنیا را بلد هستید یا درس‌های مدرسه و دانشگاه مثل ریاضی و شیمی بلد هستید به راحتی می‌توانید از آموزش دادن همین مهارت‌ها پول دربیاورید. می‌توانید از پلتفرم‌های آموزشی مثل اُتیچر استفاده کنید یا خودتان با نرم‌افزارهایی مثل اسکایپ، زوم و ... کلاس آنلاین خودتان را راه‌اندازی کنید. 2. طراحی لوگو طراح خلاقی هستید که نمادها را خوب می‌فهمد؟ پس برای برند ها و شرکت‌ها یا محصولات لوگو طراحی کنید. طراحی لوگو یک ایده بسیار پردرآمد مناسب برای افرادی است که علاقه به طراحی گرافیک دارند و به سبک‌های مختلف طراحی و مفاهیم پشت نمادها کاملا مسلط است . نمونه‌ کارهای خودتان را تبلیغ کنید تا مشتری‌های جدید و بلقوه پیدا کنید. می‌توانید از سایت‌هایی مثل دریبل، اینستاگرام، بیهنس و ... می‌توانید برای نمایش نمونه کارها استفاده کنید. 3. تولید قطعه و اشیاء با پرینتر سه‌بعدی (خاص) پرینترهای سه‌بعدی هر مدل و الگویی را به صورت سه‌بعدی چاپ می‌کنند. فناوری این دستگاه‌ها به اندازه‌ای پیشرفت کرده است که حالا هرکسی با اطلاعات فنی پایین میتواند با این دستگاه ها کار کند . این حرفه پولساز هنوز اوایل کار خودش هست و جای پیشرفت زیادی دارد ، اما شما قبل از انتخاب، به دقت باید بازار هدف و تمام جزئیات را بررسی کنید تا با کمترین ریسک وارد بازار بشید. وقتی یک پرینتر سه‌بعدی داشته باشید می‌توانید انواع اشیاء هنری، کاربردی یا حتی قطعات یدکی را تولید کنید و به مرحله فروش برسانید. 4. تولید کننده محتوا محتوا یعنی همین مقاله‌ایی که الان دارید میخوانید ، کتاب صوتی که چند روز قبل به آن گوش کردید و یا پست‌های اینستاگرام که چند دقیقه قبل داشتید لایک می‌کردید. تمامی محتوا ها به دست اشخاصی ساخته می‌شود. این افراد تولید کننده محتوا هستند. شما هم اگر مهارتی در ترجمه متون، نویسندگی، طراحی ، ویرایش ویدیو و صدا دارید می‌توانید کار تولید محتوا را شروع کنید. یادگیری تولید محتوا آنچنان سخت نیست. می‌توانید در اینترنت درمورد آن به طور کامل آموزش ببینید. 5. اینفلوئنسر شوید فلانی برای هر تبلیغ 10 میلیون میگیره !؟  ما این جمله‌ها را چندین بار شنیده‌ایم و به ذهن مان رسیده که خودمان هم مثل این افراد اینفلوئنسر شویم اما قدم از قدم برنداشتیم! اگر چنین درآمدی می‌خواهید پس باید محتوایی سوپر جذاب برای میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی تولید کنید، با آنها تعامل داشته باشید و در قلب آنها نفوذ کنید. به قول بزرگی اگر خواهی شویی مشهور در قلب مردمت نفوذ کن اینفلوئنسرها در حوزه های آموزش، سرگرمی، طنز، نقد و بررسی محصولات، شعر و ادبیات، سینما و ... فعالیت می‌کنند و هرچه تعداد دنبال‌کننده بیشتری داشته باشند درآمدشان از تبلیغات بیشتر خواهد بود . نکته : بعد از انتخاب شغل و انجام مراحل اولیه ، مهمترین کار ثبت برند هستش تا از روح معنویی کسب و کار شما محافظت شود . برای تماس با کارشناسان بورس برند : دفتر مرکزی : 88807957-021 شماره های همراه : 09120986410  /  09101777713    

ادامه مطلب
...
با طبقه بندی ثبت برند بیشتر آشنا بشید

برای ثبت برند درباره طبقه بندی برند بیشتر بدانید طبقه بندی های برند در زمان ثبت برند انتخاب میشود و منظور از طبقه بندی یعنی برند و علامتی که ثبت می کنید تنها در همان طبقه ای  که ثبت شده است محافظت و مراقبت می شود . یعنی مثلا اگر نوشابه پپسی برند خود را فقط در طبقه مواد غذایی و آشامیدنی ثبت کند ، شخصی دیگر می تواند آن برند را در طبقات دیگری غیر از مواد غذایی و آشامیدنی ثبت نماید. - در مرحله از ثبت برند هستید میتوانید از کارشناسان با تجربه بورس برند سوالات خود را بپرسید. لیست طبقات بین المللی علائم صنعتی و تجاری اعلام شده از سوی سازمان اسناد و املاک کشور مرکز مالکیت صنعتی شامل 45 مورد به شرح زیر می باشد : طبقه 1 – مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغباني و جنگلباني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كودهاي گياه؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آبكاري و جوشكاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي. طبقه 2 – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ موادضدرنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان. طبقه 3 – تركيبات سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه‌گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان. طبقه 4 – روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان‌كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ. طبقه 5 – مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندي، لوازم زخم‌بندي؛ مواد پركردن دندان، موم د ندانسازي؛ ضدعفوني كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه. طبقه 6 – فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه‌آهن؛ كابل و سيم‌هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌هاي  معدني فلزات. طبقه 7 – انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست  حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي. طبقه 8 – انواع  ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي‌كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ. طبقه 9 – اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه‌گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره‌سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي‌كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده‌پردازي و رايانه‌اي؛ دستگاه آتش نشاني. طبقه 10 – آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم‌مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني. طبقه 11 – دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي. طبقه 12 – وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي. طبقه 13 – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتشبازي. طبقه 14 – فلزات گرانبها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده‌اند و در ساير طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازي و زمان سنجي. طبقه 15 – آلات موسيقي. طبقه 16 – كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته‌بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كليشه چاپ. طبقه 17 – لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته‌بندي، درپوش‌گذاري، انسداد و عايق‌بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي. طبقه 18 – چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي؛ چتر، چتر آفتابگير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ. طبقه 19 – مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي. طبقه 20 – مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب عكس؛ كالاهاي ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند). طبقه 21 – ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس  قلم مو(به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند. طبقه 22 – طناب، رسيمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه‌گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي. طبقه 23 – انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي. طبقه 24 – محصولات نساجي و پارچه‌اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختي و روميزي. طبقه 25 – انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر. طبقه 26 – انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن قفلي، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌هاي مصنوعي. طبقه 27 – انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه‌اي). طبقه 28 – انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ تزئينات درخت كريسمس. طبقه 29 – گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سزيجات و ميوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن‌ها و چربي‌هاي خوراكي. طبقه 30–  قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني‌جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني‌پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ. طبقه 31 – محصولات كشاورزي، باغداري و جنگلباني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده). طبقه 32 –   ماءالشعير؛ آب‌هاي معدني وگازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه. طبقه 33 – …. طبقه 34– تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.  برند های خدماتی طبقه 35 – تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري. طبقه 36 – بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربو به معاملات املاك و مستغلات. طبقه 37 – ساختمان‌سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب. طبقه 38 – مخابرات از راه دور. طبقه 39 – حمل و نقل؛ بسته‌بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها. طبقه 40 – بهسازي و عمل‌آوري مواد. طبقه 41 – آموزش و پروش؛ دوره‌هاي كارآموزي وتعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي. طبقه 42 – خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي. طبقه 43 – خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محل اقامت موقت. طبقه 44 – خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها ياحيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغداري و جنگلداري. طبقه 45 – خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي‌شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 021-88807957 :دفتر مرکزی 09120986410 : شماره همراه  

ادامه مطلب
تماس بگیرید 09120986410