ثبت شرکت چگونه است ؟ همه چیز درباره ثبت شرکت ها

افراد بر اساس نیاز تجاری خود ، اقدام به ثبت شرکت می نمایند پس ثبت شرکت می تواند به دلیل انگیزه های مختلف و متنوعی باشد.

مثلاً بعضی وقت ها ثبت شرکت به این دلیل است که چند نفر می خواهند با هم شراکتی داشته باشند و فعالیت اقتصادی مشترکی را آغاز کنند، این اشخاص برای اینکه شکل کارشان قانونی باشد و هرکدام مسئولیت مشخصی داشته باشند و از منافعشان نیز حفاظت کنند تصمیم به ثبت شرکت می گیرند.

یا گاهی وقت ها به دلایل قانونی مجبور هستیم که شرکت داشته باشیم . به طور مثال زمینه فعالیت اقتصادی ما به نحوه ایی است که باید در مناقصه های پیمانکاری دولتی شرکت کنیم ، مشخص است امکان شرکت در مناقصه های پیمانکاری دولتی به صورت شخصی ممکن نیست و حتماً باید در قالب شرکت این امر صورت پذیرد. یا مثلاً تصمیم میگیریم که یک صرافی داشته باشیم ، قطعاً بر اساس قوانین بانک مرکزی باید یک شرکت تضامنی ثبت کنیم ، زیرا امکان تاسیس صرافی به صورت شخصی وجود ندارد و حتماً باید در قالب یک شرکت تضامنی انجام بپذیرد ..

پس افراد به واسطه انگیزه و دلایل مختلفی که دارند اقدام به ثبت شرکت می نمایند.

 اما موردی که در ثبت شرکت لازم است بدانیم این هستش که چه مدل شرکتی برای ما مناسب است؟ در واقع تا شناخت کافی از انواع شرکت ها و تفاوتهای آنها نداشته باشیم نمیتوانیم در انتخاب خود تصمیم درستی بگیریم.

انواع شرکت ها :

انواع شرکت هایی که عموما، افراد در ایران ثبت می کنند عبارتند از:

  • شرکت با مسئولیت محدود

  • شرکت سهامی خاص
  • شرکت سهامی عام
  • شرکت تضامنی
  • شرکت تعاونی

البته شرکتهای دیگری در قانون تجارت پیش بینی شده مانند شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی ولی چون معمولاً این شرکتها توسط افراد به ثبت نمی رسند از بیان آنها خودداری می کنیم .

شرکتها عمدتاً در چه چیزی با هم تفاوت دارند؟

انواع شرکت ها بیشتر به دلیل تعداد شرکاء ، میزان سرمایه شرکت ، مسئولیت اعضا و نحوه تصمیم گیری با هم تفاوت دارند . همین تفاوتها باعث شده که انواع مختلفی برای شرکتها داشته باشیم و بتوانیم تصمیم بگیریم که شرکتمان را باید تحت چه عنوانی ثبت کنیم .

تفاوت انواع شرکت ها از جهت تعداد شرکاء :

برای تشکیل هر نوع شرکت باید تعداد اعضاء ازحد نصابی که قانون برای آن شرکت تعیین کرده کمتر نباشد .

تعداد اعضای شرکت با مسئولیت محدود :

در شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل ۲ نفر شریک وجود داشته باشد. به عبارتی تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود می تواند هر چند نفر که می خواهید باشد اما این تعداد نمی تواند از ۲ نفر کمتر باشد.

تعداد اعضای شرکت سهامی خاص :

در شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳ نفر سهامدار وجود داشته باشد. و علاوه بر سهامداران ، حتماً شرکت باید دارای ۲ نفر بازرس باشد . ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

تعداد اعضای شرکت سهامی عام :

در شرکت سهامی عام باید حداقل ۵ نفر سهامدار وجود داشته باشد. و علاوه بر سهامداران ، حتماً شرکت باید دارای ۲ نفر بازرس باشد. ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

تعداد اعضای شرکت تضامنی :

برای تشکیل و ثبت شرکت تضامنی باید حداقل ۲ نفر شریک وجود داشته باشد.

تعداد اعضای شرکت تعاونی :

در خصوص شرکتهای تعاونی ، با توجه به موضوع فعالیت شرکت ، حداقل تعداد اعضاء متفاوت خواهد بود. به این صورت که برای تشکیل شرکت تعاونی مصرف ، تعداد اعضا و شرکاء نباید از ۲۵۰ نفر کمتر باشد، در شرکت تعاونی عام تعداد اعضا نباید از ۵۰۰ نفر کمتر باشد و در خصوص سایر شرکتهای تعاونی نباید تعداد اعضاء از ۷ نفر کمتر باشد. بنا براین ما هیچگونه شرکت تعاونی در ایران نداریم که تعداد اعضای آن از ۷ نفر کمتر باشد.

نکته ای که در اینجا باید ذکر گردد این است که تمامی شرکتهای فوق، هیچگونه محدودیتی در حداکثر تعداد اعضاء و شرکاء ندارند و در هریک از این شرکتها میتواند هزاران شریک ، سهامدار یا عضو داشته باشد . تنها استثنایی که برای این مسئله وجود دارد در شرکت تعاونی مسکن است ، شرکتهای تعاونی مسکنی که برای اعضای خود اقدام به احداث واحد مسکونی می کنند به هیچ عنوان نباید بیشتر از ۵۰۰ عضو داشته باشند ..

تفاوت در میزان سرمایه :

حداقل سرمایه اولیه و نحوه پرداخت آن ، برای تشکیل شرکتهای مختلف با یکدیگر متفاوت است .

میزان سرمایه در شرکت بامسئولیت محدود :

در قانون تجارت هیچگونه حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته نشده است. پس شما می توانید سرمایه شرکت را به هر میزانی که در ذهن دارید اعلام نمایید .

همچنین این سرمایه می تواند تماماً نقدی باشد یا تماماً غیر نقدی ، یا ترکیبی از نقد و غیر نقد به این صورت که بخشی از سرمایه  نقدی بوده و بخشی غیرنقدی باشد .

زمانی که می خواهید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را تنظیم کنید باید مشخص شود که سرمایه اولیه شرکت چقدر است و چه میزان از این سرمایه نقدی و چه میزان غیر نقدی است .

واگر هر میزان از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد باید ارزش آن را اعلام نمایید ، به عنوان مثال اگر سرمایه اولیه شرکت شما عبارت باشد از ۴ میلیون تومان وجه نقد و یک دست مبلمان اداری ، ابتدا باید آن بخش از سرمایه غیر نقدی شرکت خود را ارزش گذاری کنید. مثلاً اعلام کنید که مبلمان اداری ۶ میلیون تومان ارزش دارد  و سپس در اساسنامه اعلام کنید که سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان می باشد که ۴ میلیون آن نقدی است و ۶ میلیون تومان آن سرمایه غیر نقدی می باشد .

مورد دیگری که درباره سرمایه شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد این است که به میزان سرمایه ای که هر یک از اعضاء می آورند ، آورده یا سهم الشرکه می گویند . لذا در اساسنامه شرکت باید میزان سهم الشرکه هر شریک نیز مشخص شود . به عنوان مثال چنانچه سرمایه شرکت ۱۰ میلیون تومان باشد و در این شرکت ۲ شریک وجود داشته باشد ، و مثلاً ۳ میلیون تومان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد و ۷ میلیون تومان دیگر متعلق به شریک دوم باشد ، شریک اول مالک ۳۰ درصد از سهم الشرکه و مالک ۳۰ درصد از شرکت خواهد بود و دیگری مالک ۷۰ درصد  از سهم الشرکه و مالک ۷۰ درصد از شرکت می باشد.

میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص (خصوصی) :

در قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت سهامی خاص گفته شده است که سرمایه اولیه این شرکت باید حداقل ۱ میلیون ریال (صد هزار تومان) باشد . پس شما می توانید سرمایه شرکت سهامی خاص خود را از یک میلیون ریال تا هر میزانی که در نظر دارید اعلام نمایید .

ضمناً درنظر داشته باشید که سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص نمی تواند تماماً غیر نقدی باشد و باید حداقل ۳۵ درصد از سرمایه شرکت نقدی باشد.

نکته ویژه در ثبت شرکت سهامی خاص این است که به هرمیزان سرمایه اولیه را اعلام نمودید باید ۳۵ درصد از آن را به حساب بانکی شرکت درحال تاسیس خود واریز کنید . به طور مثال اگر سرمایه اولیه شرکت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کردید ، باید مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این سرمایه را نقدی به حساب بانکی شرکت واریز نمایید .

نکته دیگری که در خصوص سرمایه شرکت سهامی خاص وجود دارد این است که سرمایه ای که هر یک از اعضا می آورند ،  به سهام تبدیل خواهد شد . مثل اگر سرمایه شرکت را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیرید ، ابتدا باید مشخص کنید که می خواهید این ۱۰ میلیون تومان را به چند سهم تقسیم کنید و قیمت هر سهم چقدر باشد ؟ فرض کنیم که تصمیم گرفتید قیمت هر سهم ۱۰۰۰ تومان باشد ، پس سرمایه اولیه شرکت شما تبدیل می شود به ۱۰ هزار سهم ۱۰۰۰ تومانی که در مجموع ۱۰ میلیون تومان خواهد بود .  در این فرض اگر یکی از شرکا مبلغ ۳ میلیون تومان را به عنوان سرمایه اولیه با خود به شرکت آورده باشد ، به ایشان ۳ هزار سهم ۱۰۰۰ تومانی تعلق حواهد گرفت..

این مطلب را هم بخوانید : برندینگ و برند سازی چیست ؟

میزان سرمایه در شرکت سهامی عام (عمومی) :  

بنا به گفته قانون تجارت سرمایه اولیه شرکت سهامی عام باید حداقل ۵ میلیون ریال (پانصد هزار تومان) باشد. بنابراین شما می توانید سرمایه شرکت سهامی عام را از پنج میلیون ریال تا هر میزانی که در نظر خود دارید اعلام نمایید .

درضمن سرمایه اولیه شرکت سهامی عام مثل شرکت سهامی خاص نمی تواند تماماً غیر نقدی باشد و حتماً باید ۳۵ درصد از سرمایه شرکت نقدی باشد .

نکته ویژه در ثبت شرکت سهامی عام این است که موسسین این شرکت به هرمیزان سرمایه اولیه را اعلام نمایند باید ۲۰ درصد از سهام شرکت را خود خریداری نمایند و ۳۵ درصد از مبلغ سهام خریداری شده را نقداً به حساب بانکی شرکت در حال تاسیس واریز کنند . همچنین ۸۰ درصد از سهام را می توان در قالب پذیره نویسی برای خرید عموم مردم عرضه نمود .

دقیقا مانند شرکت سهامی خاص ، در شرکت سهامی عام نیز سرمایه شرکت به سهام تبدیل خواهد شد. اما آنچه مهم است این است که اگر چه تعیین قیمت هر سهم در شرکت سهامی عام به عهده موسسین این شرکت می باشد ، اما طبق قانون قیمت هر سهم نمی تواند از ۱۰ هزار ریال ( یک هزار تومان ) بیشتر باشد. بنابراین قیمت سهام در شرکت سهامی عام از ۱ ریال تا ۱۰هزار ریال(یک هزار تومن) می تواند درنظر گرفته شود.

میزان سرمایه در شرکت تضامنی :

در قانون تجارت همانند شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است. پس شما می توانید سرمایه شرکت را به هر میزانی که در نظر دارید اعلام نمایید .

این سرمایه می تواند تماما نقدی باشد یا تماما غیر نقدی ، یا ترکیبی از نقد و غیر نقد به این صورت که بخشی از سرمایه  نقدی بوده و بخشی غیرنقدی باشد .

در هر صورت در زمانی که می خواهید اساسنامه شرکت تضامنی را تنظیم کنید باید مشخص نمایید که سرمایه اولیه شرکت چقدر است  و چه میزان از این سرمایه نقدی و چه میزان غیر نقدی است.

در شرکت تضامنی نیز همانند شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای که هر یک از شرکاء می آورند،  آورده یا سهم الشرکه می گویند. لذا در اساسنامه شرکت باید میزان سهم الشرکه هر شریک نیز مشخص باشد . مثلا اگر سرمایه شرکت تضامنی ۲۰۰ میلیون تومان باشد و در این شرکت ۲ شریک وجود داشته باشد ، و مثلاً ۱۲۰ میلیون تومان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد و ۸۰ میلیون تومان دیگر متعلق به شریک دوم باشد ، شریک اول مالک ۶۰ درصد از سهم الشرکه و مالک ۶۰ درصد از شرکت خواهد بود و دیگری مالک ۴۰ درصد  از سهم الشرکه و مالک ۴۰ درصد از شرکت می باشد .

 

میزان سرمایه در شرکت های تعاونی :

بر خلاف سایر شرکتها که تمام سرمایه شرکت می بایست توسط شرکاء تامین گردد ، در شرکت تعاونی ، این امکان وجود دارد که بخشی از سرمایه شرکت ، توسط نهادهای دولتی مانند وزارتخانه ها ، یا نهادهای عمومی مانند بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای شهر ، بنیاد مستضعفان ، کمیته امداد و … تامین گردد

البته ذکر این نکته مهم است که چنانچه شرکت تعاونی بخواهد بخشی از سرمایه اولیه خود را توسط نهادهای عمومی یا دولتی تامین نماید ، این تامین سرمایه نمی تواند بیشتر از ۴۹ درصد سرمایه اولیه شرکت باشد ، و حتما اعضای تعاونی میبایست حداقل ۵۱ درصد از سرمایه شرکت تعاونی را خودشان تهیه و تامین کنند. به عبارت دیگر می بایست حداقل ۵۱ درصد از سرمایه اولیه شرکت تعاونی توسط اعضای تعاونی تهیه گردد و حداکثر برای ۴۹ درصد از سرمایه می توان از مساعدت نهادهای عمومی یا دولتی برخوردار شد .

تامین سرمایه شرکت تعاونی توسط نهادهای عمومی یا دولتی می تواند وام های بدون بهره باشد یا در قالب سایر قراردادها مثل اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی ، اجاره ، مشارکت ، صلح و … باشد اما با بازپرداخت وام توسط تعاونی یا با پرداخت وجه قراردادهای ذکر شده ، به تدریج ۱۰۰ درصد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق خواهد گرفت .

نکته حائز اهمیت دیگر این است که گرچه می توان در تامین سرمایه شرکت تعاونی از مساعدت نهادهای دولتی و عمومی استفاده کرد ، اما این نهادها هرگز اجازه ندارند که به عضویت تعاونی درآمده یا مالک سهام شرکت تعاونی شوند ، بنابراین مشخص است که در شرکت تعاونی ذکر شده حق دادن رای و تصمیم گیری نیز نخواهند داشت. همچنین نهاد عمومی یا دولتی که بخشی از سرمایه شرکت تعاونی را تامین کرده فقط می تواند نماینده ای جهت نظارت و بازرسی در شرکت تعاونی داشته باشد که بدون داشتن حق تصمیم گیری یا دادن رای ، فقط به عنوان ناظر و بازرس در جلسات مجمع عمومی یا هیات مدیره شرکت کند .

شرکت تعاونی در یک تقسیم بندی به شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تقسیم می گردد .

شرکت تعاونی عام شرکتی میباشد که عضویت در آن برای تمامی افراد آزاد است و موسسین باید برای تامین بخشی از سرمایه ، سهام این شرکت را به عموم مردم عرضه کنند . در شرکت تعاونی عام کمترین سرمایه لازم جهت تشکیل ، یکصد میلیون ریال ( ده میلیون تومان ) می باشد . که  برای تشکیل تعاونی می بایست یک سوم سرمایه توسط اعضاء در حساب بانکی شرکت واریز شود . .

شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت در آن برای تمامی افراد آزاد نمی باشد و فقط افراد بخصوصی می توانند در آن عضو شوند ، مثلاً کارکنان ایران خودرو، یا کارمندان یا بازنشستگان آموزش و پرورش ، یا زنان یا پزشکان و افراد دارای یک شغل خاص و سایر گروههای دیگر . اگر چه در این نوع تعاونی عضویت برای عموم آزاد نیست ، اما برای کلیه افراد آن قشر خاص که تعاونی برای آنها تشکیل شده ، چنانچه واجد صلاحیت باشند ، عضویت آزاد بوده و محدودیتی وجود ندارد. در شرکت تعاونی خاص حداقل سرمایه لازم جهت تشکیل ، ده میلیون ریال ( یک میلیون تومان ) می باشد . که  برای تشکیل تعاونی           می بایست یک سوم سرمایه توسط شرکاء در حساب بانکی شرکت واریز گردد.

بر خلاف سایر شرکتها که افراد می توانند به هر میزانی که تمایل دارند سهام یا سهم الشرکه داشته باشند ، در شرکتهای تعاونی سهام همه افراد با یکدیگر برابر است ؛ فقط در صورت تصویب مجمع عمومی عادی،عده ای می توانند سهامی بیشتراز سایرین داشته باشند، که البته تحت هیچ شرایطی هیچ شخصی نمی تواند بیش از ۱۵ درصد سهام شرکت تعاونی را داشته باشد ، حتی اگر مجمع عمومی عادی تصویب کرده باشد.

در شرکتهای تعاونی نیز سرمایه اولیه شرکت می تواند به صورت نقدی باشد یا به صورت غیر نقدی ، که در خصوص سرمایه غیر نقدی باید ارزش و قیمت بخش غیر نقدی مشخص گردد و در اساسنامه شرکت ذکر گردد .

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان بورس برند تماس بگیرید :

دفتر مرکزی : 88807957-021

شماره های همراه : 09101777713   /    09101777714