ثبت کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی با بورس برند

با کارشناسان مجرب شرکت ایران ثبت در سریعترین زمان کارت بازرگانی خود را دریافت کرده ایید.

کارت بازرگانی ، به شما اجازه تجارت خارجی میدهد ، بر اساس مقرارتی که در تاریخ 02/04/1372 مصوب شده کارت بازرگانی 1 سال اعتبار دارد و تمدید این کارت با ارائه مدرک لازم انجام پذیر است

شرایط صدور کارت بازرگانی برای افراد حقیقی در ایران

 • داشتن سن حداقل 23 سال تمام

 • اصل کارت ملی و کپی از پشت و روی آن
 • سه قطعه عکس 4*6 جدید، تمام رخ، ساده
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 • اصل و کپی پشت ورو کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایون
 • اصل اظهارنامه  ثبت نام در دفتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها گرفته باشد 1 عدد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه (از زمان صدرش 6 ماه بیشتر نگذشته باشد)
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (با مهر رئیس شعبه)
 • ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

ارائه یکی از مدارک نام برده :

 • -اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی
 • - اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار
 • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار با امضای دو شاهد
 • ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی

به این نکات توجه کنید :
- کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نماین
- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشدبرای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد

- آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند
- حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید :

دفتر مرکزی : 88807957-021

شماره همراه : 09120986410