پنل عادی

150,000تومان

 • استعلام نام علامت
 • دریافت شماره اظهارنامه ثبت علامت

پیشنهاد ویژه

300,000تومان

 • استعلام نام علامت
 • ارائه شماره اظهارنامه ثبت علامت
 • ارائه آگهی نوبت اول

پنل وی آی پی

700,000تومان

 • استعلام نام علامت
 • دریافت شماره اظهارنامه ثبت علامت
 • ارائه آگهی نوبت اول
 • تحویل سند علامت

پنل طلایی

1,000,000تومان

 • استعلام نام علامت
 • دریافت شماره اظهارنامه ثبت علامت
 • ارائه آگهی نوبت اول
 • تحویل سند علامت
 • مراقبت از علامت(یکساله)
بورس برند|مرجع خرید و فروش برند آماده